สินค้าที่จำหน่ายอาจมีอายุการใช้งาน 6 เดือน ณ วันที่จัดจำหน่าย และกล่องผลิตภัณฑ์อาจไม่สมบูรณ์

-

ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัดและเป็นแบบคละ จำนวนจำกัด 2,000 ชุดโดยจะจัดสรรให้ตามลำดับการซื้อ จนกว่าจะหมด

หากเกิดปัญหา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล b2e@acommerce.asia หรือโทร 02-106-8219 ในเวลาทำการ

*การซื้อจำกัดสินค้าไม่เกิน 5 ชิ้นต่อแบบ และ ยอดซื้อไม่เกิน 50,000 บาท ต่อท่าน

-

เวลาการเปิดขาย: 6 – 10 มิถุนายน 2565     ส่งสินค้า: 29 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป